Tuesday, November 22, 2011

Ako nang nagpakumbaba, ikaw pa ang galit. Medyo OA lang, 'teh.

No comments:

Post a Comment