Monday, February 28, 2011

Naiinis.

Naiinis lang ako sa isang subject ko na tatawagin kong A. Actually hindi sa subject, sa mga kagrupo ko na si B at C. Alam kong parang boss si C pero sana naman alamin niya ng maigi ang pangalan ng mga minions niya. Pangalan ko at pangalan ng isa pang kagrupo natin. Respeto naman boss, ilang linggo na tayo magkakilala. At kayong dalawa ni B ay maghihire pa ng isang taong si D para gumawa ng kung ano-anong magic gamit ang Pr at Ae para sa halagang limaang daan. At ano?! Pwede pang tawaran?! Thanks ah, tiangge lang naman ito ng services. Alam kong ang nilalaman ay galing satin pero kapag nakita kong kaya kong gawin yan e talagang maiinis na ako. Isa pa, kapag nahuli ng napakaarteng teacher natin na si E ang pinaggagagawa natin e isa, talagang babagsak tayo at pangalawa, sayang ang inaral ko sa mga assessment para dito.


Makausap ka nga bukas.

Sunday, February 27, 2011

Hashi de Sushi-o Tabemasu...?

Thanks to Sia, JC and Irisse at na-discover ko ang Sakae Sushi. Yahoo! Yummy and big sushi serving.

Oh, I see that one sushi I stole from the other conveyor belt. :))


Craving for sushi right now.
Hello Kitty desu!


All photos from Google Images

Sunday, February 20, 2011

What's the point in living when in the end, you'll die anyway?
What's the point of making apps when you know you'll fail anyway?

Kill me and my Java knowledge noooow before Mobile App class kills me.

Friday, February 18, 2011

Crappy looking merienda

Apple crumble and Banana Ooyu (Uyoo?) from last night's Culture Festival and Carbonara-ish pasta hahaha

Can't wait for this new movie:
Pastries galore!

Wednesday, February 16, 2011

Why, hello there!


Found him, or her?, on the wall a few feet away. My brain went whooooooooosh.
At first I thought it was a grasshopper but thank goodness it was just a mantis. Although, they do bite.


On another, at-least-better-to-look-at? note,
...back to my old design. 
I'm into cleaner looking things for now so just gold shimmer and nail sticker but I'm planning on buying a Konad set once I'm courageous enough to go to Harrison alone, haha!

Tuesday, February 15, 2011

Thursday, February 10, 2011

Happy Valentine's

I'll make it an ultimate rule from now on not to tell stories to my mom. She doesn't listen to me, I don't listen to her. Makes sense, right?